NonBabylon
  konverzace
 
Norge.cz - vše o Norsku a norštině
Stránky česko-lotyšského klubu
Časopis Na Východ
Společnost přátel Lužice
Česko-korejská společnost
Kintari foundation
Valid XHTML 1.0 Transitional
 
From 7.5.2011
Výchozí jazyk
** ještě nekompletní
Cílový jazyk

Korejština
Česko - korejská konverzace

Korea

Země pro nás vzdálená a exotická, kterou jsou ale všichni návštěvníci nadšeni. A pokud se chcete aspoň trochu více domluvit, je pro Vás připravena pro začátek právě tato konverzace.

Česko - korejská konverzace - k tisku

(ve formátu PDF) - kterou si můžete teď hned sami volně vytisknout a složit sešitek připravený na cestu do Koreje nebo k setkání čí pracovní schůzku s korejskými pracovními kolegy nebo přátely.
Konverzace obsahuje základní tematicky rozdělené praktické fráze pro cestovatele.

Jak si konverzaci vytisknete?

Přejděte na stránku s ní a pak přímo z internetových stránek - podle typu Vaší tiskárny. Jestliže máte oboustrannou, vytisknete oboustranně přímo a listy formátu A4 přeložte a sestavte do sešitku formátu A5 podle číslování stránek.
Na jednostranně tisknoucích tiskárnách si nejprve vytiskněte 3 listy liché a následně ve správném pořadí na druhou stranu listů stránky sudé. Listy pak přeložte a¨složte sešitek podle číslování stránek.


Konverzace v dalších jazycích,

které by Vás mohly zajímat. Čínština, Japonština, Indonéština, Hindština, Turečtina, Řečtina, Polština Vyberte si konverzace v dalších jazycích

Online česko korejská konverzace

k okamžitému použití připravená kdykoliv Vám pomoci na cestách v Koreji. Najděte si potřebná slovíčka nebo věty v češtině a hned vedle je máte v korejštině a to jak korejskou abecedou HANGUL, tak přepis latinkou. Fráze jsou tematicky rozdělené na úvodní pozdravy a zdvořilostní obraty, nápisy a pokyny, orientace ve městě, časové údaje, číslovky, cestování, ubytování, restaurace, potraviny, lékaře, základní otázky, barvy a nakonec něco pro zábavu.
Můžete se s ní naučit předem základní fráze, a vytvořit si první představu o tomto jazyce.


Kurzy korejštiny

A pokud se Vám korejština zalíbí nebo Vám pomůže při spolupráci s korejskými firmami nebo v práci v korejské firmě, můžete se jí naučit v jazykové škole Terralinguarum - Mgr. Dana Čepková v Praze 1 Hybernská 22 v kurzech od začátečníků po konverzaci s rodilým mluvčím.

Online kurz korejštiny - kdekoliv

Nebydlíte v Praze a okolí ale žijete právě třeba v Koreji nebo kdekoliv na světě a přesto se chcete naučit korejsky? V jazykové škole Terralinguarum online - Mgr. Dana Čepková Vám nabízíme individuální výuku přímou komunikací s lektorem odkudkoliv - od začátečníků po konverzaci s rodilou mluvčí.


Kde se domluvíte korejsky?

V Korejské republice (jižní Korea) v Korejské lidově demokratické republice (severní Korea) a v korejských komunitách v Číně, Japonsku, na ostrově Guam, v USA, Austrálii a dalších zemích.

.
Vyberte si konverzace v dalších jazycích

Konverzace


flag Dobrý den - 안녕하십니까 flag
Dobrý den 안녕하십니까  
Czech is spoken in
Česky se mluví:
Czech Republic
Korean is spoken in:
Korejsky se mluví ve:
Korea (North), Korea (South), (Japan, Guam, China)  
Dobrý den. Jmenuji se .... A jsem z České Republiky. 안녕하세요. 제 이름은 ...이예요. 그리고 저는 체크 공화국에서 왔어요.
Annjŏng hasejo. Če irŭmŭn ...ijejo. Kŭrigo čŏnŭn čchekchŭ konghwagugesŏ wassŏjo.  
Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, italsky, portugalsky, švédsky, norsky, čínsky ...) 체크어 (프랑스어, 영어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스웨덴, 노르웨이어, 중국어, 일본어...) 를 하세요?
Čchekchŭŏ (pchŭrangsŭŏ, jŏngŏ, togirŏ, sŭpcheinŏ, itchalliaŏ, pchorŭtchgarŏ, sŭwedenŏ, norŭweiŏ, čunggugŏ, ilbonŏ...)rŭl hasejo?  
Nerozumím Vám, nemluvím česky, francouzsky, anglicky,.... 저는 한국어(프랑스어, 영어...)를 못해서 당신을 이해 못해요.
Čŏnŭn hangugŏ(pchŭrangsŭŏ, jŏngŏ... )rŭl mothäsŏ tangsinŭl ihä mothäjo.  
Můžete to zopakovat, prosím. 다시 한번 말 할 수 있어요?
Tasi hanbŏn mar hal su issŏjo?  
Můžete mluvit pomaleji? 천천히 말 할 수 있어요?
Čchŏnčchŏnhi mar hal su issŏjo?  
Hláskujte prosím. 한글자 한글자 말해 주세요.
Hangŭlča hangŭlča marhä čusejo.  
Rozumím dobře. 잘 이해해요.
Čal ihähäjo.  
Dobré ráno / Dobrý den / Dobrý večer 안녕하세요 / 식사 했어요?
Annjŏng hasejo. / Siksa hässŏjo?  
Ahoj 안녕
Annjŏng  
Vítáme Vás! 어서 오세요!
Ŏsŏ osejo!  
Těší mě. 반가워요.
Pangawŏjo.  
Těší mě, že Vás poznávám 만나서 반갑습니다.
Mannasŏ pangapsŭmnida.  
To je můj přítel - má přítelkyně ... 여기는 제 (남자 / 여자) … 친구입니다.
Jŏginŭn če (namdža/jŏdža) čchinguimnida.  
Dovolte, abych Vám představil paní / pana ... …씨를 (선생님을) 소개합니다.
......ssirŭl (sŏnsengnimŭl) sogähamnida.  
Jak se máte? / Velmi dobře, děkuji. 어떻게 지냈어요? / 잘 지냈어요. 감사합니다.
Ŏttŏkche činässŏjo? / Čal činässŏjo. Kamsahamnida.  
Na shledanou / Dobrou noc / Ahoj 안녕히 가세요 (odcházejícímu), 안녕히 계세요 (zůstávajícímu) 안녕히 주무세요(zdvoř.) / 잘 자 안녕
Annjŏnghi kasejo / Annjŏnghi kjesejo. Annjŏnghi čumusejo / Čal ča Annjŏng  
Šťastnou cestu 잘 다녀오세요.
Čal tanjŏosejo.  
ano / ne 예 / 아니오
Je / Anio.  
dobře - souhlasím 좋아요. - 동의해요.
Čoajo. - Tongŭihäjo.  
jistě - samozřejmě 분명히 / 확실히 - 당연히
Tongŭihadži anajo.  
nesouhlasím 동의하지 않아요.
Tongŭihadži anajo.  
bohužel ne 유감스럽게도 안돼요. 실례하지만 안돼요.
Jugamsŭrŏpkedo antöjo. Silljehadežiman antöjo.  
Prosím ( o něco ) 좀… / 제발… / …부탁해요.
Čom... / Čebal.../ ...putchakchäjo.  
Prosím ( v poděkování nebo v odpovědi na žádost) 천만의 말씀을 / 예
Čchŏnmanŭi malsŭmŭl / je  
Děkuji! / Mockrát děkuji pane (paní). 고마워요 / 감사합니다 (zdvoř.) 대단히 감사합니다
Komawŏjo / Kamsahamnida Tädanhi kamsahamnida  
Ne, děkuji. 아니오, 괜찮아요.
Anio, kwänčchanajo.  
Není zač. 천만에요.
Čchŏnmanejo.  
Promiňte! / Omluvte mě. 미안해요 / 죄송합니다 실례합니다
Mianhäjo /Čösonghamnida Silljehamnida  
Chtěl bych .... …하고 싶어요.
....hago sipchŏjo.  
Dovolte 실례합니다.
Silljehamnida.  
Váš pas prosím. 여권 좀 주세요.
Jŏkwŏn čom čusejo.  
jméno / příjmení 이름 / 성
irŭm / sŏng  
stav / svobodný(á) / ženatý (vdaná ) / rozvedený-á 결혼 상황 /미혼 / 기혼 /이혼
kjŏrhon sanghwang / mihon / kihon / ihon  
trvalé bydliště 주민등록 주소
Čumintŭngnok čuso  
povolání 직업
čikŏp  
státní příslušnost 국적
kukčŏk  
podpis 서명 (사인 - z angl.)
sŏmjŏng / sain  
země / stát / hranice / ostrov 나라 (땅) / 국가 / 국경 / 섬
nara (ttang) / kukka / kukkjŏng / sŏm  
Nápisy 표지 / 간판
pchjodži / kanpchan  
Nebezpečí 위험
ühŏm  
Pozor 주의
čuŭi  
Pozor zlý pes 개조심
kä čosim  
Zákaz 금지
kŭmdži  
Vchod / Východ 입구 / 출구
ipku / čchulgu  
Nouzový východ 비상구
pisanggu  
Vstup volný 무료 입장
murjo ipčang  
Vstup zakázán 입장 금지
ipčang kŭmdži  
Táhnout / Tlačit 잡아당기다 / 밀다
Čaba-tangida / milda  
vpravo / vlevo / přímo (rovně) 우(측) / 좌(측) - 오른쪽 / 왼쪽
u(čchŭk) / čwa(čchŭk) orŭnččok / önččok  
Otevřeno / Zavřeno 영업중 /휴업중 (개관/휴관)
jŏngŏpčung / hjuŏpčung (kägwan / hjugwan)  
Volno / Obsazeno 빈 좌석 / 사용중 좌석
Pin čwasŏk /sajongčung čwasŏk  
WC / toalety WC / 화장실
tŏbljusi / hwadžangsil  
dámy / ženy 숙녀 / 여자
sungnjŏ / jŏdža  
páni / muži 신사 / 남자
sinsa / namdža  
Telefon 전화
čŏnhwa  
Pokladna 매표소
mäpchjoso  
Policie 경찰
kjŏngčchal  
Informace / informační kancelář 안내소
annäso  
Turistická / Cestovní kancelář 여행사
jŏhängsa  
Banka / Směnárna / Pošta 은행 / 환전소 / 우체국
ŭnhäng / hwandžŏnso / učcheguk  
Muzeum / Divadlo / Kino 박물관 / 극장 / 영화관
pangmulgwan / kŭkčang / jŏnghwagwan  
kuřáci / nekuřáci 흡연(자) / 비흡연(자)
hŭbjŏn(dža) / pihŭbjŏn(dža)  
Kouření zakázáno 금연
kŭmjŏn  
Čas 시간 sigan  
minuta / hodina / den / týden / měsíc / rok …분 / 시 / 일 / 주 / 월 / 년
....bun / si / il / ču / wŏl / njŏn  
pondělí / úterý / středa / čtvrtek / pátek / sobota / neděle 월요일 / 화요일 / 수요일 / 요일 / 금요일 / 토요일 / 일요일
wŏrjoil / hwajoil / sujoil /mogjoil /kŭmjoil / tchojoil / irjoil  
včera / dnes / zítra 어제 / 오늘 / 내일
ŏdže / onŭl / näil  
ráno / dopoledne / poledne / odpoledne / večer / noc 아침 /오전 / (한)낮 – (정오) / 오후 / 저녁 / 밤
ačchim / odžŏn / (han)nat – (čŏngo) / ohu / čŏnjŏk / pam  
leden / únor / březen / duben / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec 1월 / 2월/ 3월 / 4월 / 5월 / 6 월/ 7월/ 9월/ 10월 / 11월 / 12월
irwŏl / iwŏl / samwŏl / sawŏl / owŏl / jukwŏl / čchirwŏl / pcharwŏl / kuwŏl / sipwŏl / sibirwŏl / sibiwŏl  
Kolik je hodin? 몇 시에요?
Mjŏt siejo?  
Číslovky 숫자
sutča  
0 nula / 1 jeden, jedna, jedno / 2 dvě / 3 tři / 4 čtyři / 5 pět / 6 šest / 7 sedm / 8 osm / 9 děvět / 10 deset 0 –영 / 1 하나 / 2 둘 / 3 셋 / 4 넷 / 5 다섯 / 6 여섯 / 7 일곱 / 8 여덟/ 9 아홉 / 10 열
jŏng / hana / hul / set / net / tasŏt / jŏsŏt / ilgop / jŏdŏl / ahop / jŏl /
(sinokorean) (零)영/ (一) 일 / (二) 이 / (三) 삼/ (四) 사/ (五) 오/(六) 육/ (七) 칠/ (八) 팔/ (九) 구/ (十) 십
(sinokorean) jŏng / il / i / sam / sa / o / juk / čchil / pchal / ku / sip  
11 jedenáct / 12 dvanáct / 13 třináct / 14 čtrnáct / 15 patnáct ,,, 11열하나/ 12열둘/ 13열셋/14열넷/ 15열다섯/ 16열여섯/ 17열일곱/ 18열여덟/ 19열아홉
jŏrhana / jŏldul / jŏlset / jŏlnet / jŏltasŏt / jŏljŏsŏt / jŏl-ilgop / jŏljŏdŏl / jŏlahop  
20 dvacet / 21 dvacet jedna / 30 třicet / 40 čtyřicet / 50 padesát / 60 šedesát / 70 desmdesát / 80 osmdesát / 90 devadasát 20 스물/ 21스물하나/ 30서른/ 40마흔/ 50쉰/ 60예순/ 70일흔/ 80여든/ 90아흔
20 sŭmul / 21 sŭmurhana / 30 sŏrŭn / 40 mahŭn / 50 sün / 60 sŏrŭn / 70 mahŭn / 80 sün / 90 ahŭn  
100 jedno sto (sto) / 200 dvěstě / 300 tři sta … 1000 tisíc / 2000 dva tisíce / 3000 tři tisíce … (百) 백 / (二百) 이백 / (三百) 삼백…
100 päk / 1000 ibäk / 1000 sampäk..… čchŏn / ičchŏn…  
Cestování 여행
jŏhäng  
letadlo / vlak / autobus / auto / motocykl / kolo / loď / pěšky / metro / tramvaj 비행기 / 기차 / 버스 (z angl.) / 자동차 / 오토바이 (z angl.) / 자전거 / 배 / 걸어서 / 지하철 / 전차
pihängi / kičcha / bŏsŭ / čadongčcha / otchobai / čadžŏngŏ / pä / kŏrŏsŏ / čihačchŏl / čŏnčcha  
Kde je …, prosím. … 어디예요?
... ŏdijejo?  
Jak se dostanu na ...prosím? …까지 어떻게 가야 되요?
...kkadži ŏttŏkche kaja töjo?  
Jak daleko je do ... …까지 얼마나 멀어요?
...kkadži ŏlmana mŏrŏjo?  
Kde je nádraží / autobusové nádraží / letiště. 기차역(버스 터미널 (z angl.) / 공항)이 어디예요?
Kičchajŏg (bŏsŭ tchŏminŏr / konghang) i ŏdijejo?  
Pokladna 매표소
mäpchjoso  
Jízdní řád (운행) 시간표
(unhäng) siganpchjo  
Odjezdy / Odlety 출발 / 이륙
čchulbal / irjuk  
Příjezdy / Přílety 도착 / 착륙
točchak / čchagnjuk  
letenka / jízdenka 비행기 (기차, 지하철, 버스) 표
pihängi (kičcha, čihačchŏl, bŏsŭ) pchjo  
sleva pro mladé (studenty) 학생 할인
haksäng harin  
Nástupiště / kolej 플랫폼 (z angl.) / 승강장
pllätpchom / sŭnggangdžang  
Úschovna zavazadel 수화물 보관소
suhwamul pogwanso  
výdej zavazadel 수화물 지급
suhwamul čikŭp  
Prosím jízdenku (letenku) do ... … (기차, 버스, 비행기)표를 좀 주세요.
.... (kičcha, bŏsŭ, pihängi)pchjorŭl džom džusejo.  
Kdy odjíždí vlak (autobus, letadlo) do .... …행 기차 (버스, 비행기)가 몇 시에 출발해요?
....häng kičcha (bŏsŭ, pihängi)ga mjŏt sie čchulbarhäjo?  
Letadlo - vlak má zpoždění. 비행기 (기차)는 지연되었습니다..
Pihängi (kičcha)nŭn čijŏntöŏssŭmnida.  
Kdy přijedeme do ...? …에 언제 도착해요?
....e ŏndže točchakhäjo?  
Kolik stojí jízdenka do ... …(기차, 지하철, 버스) 표가 얼마예요?
..... (kičcha, čihačchŏl, bŏsŭ) pchjoga ŏlmajejo?  
1. / 2. Třída 일등 / 이등 칸
ildŭng / idŭng kchan  
příplatek / místenka 추가 요금 / 좌석 예약 표
čchuga jogŭm / čwasŏk jejak pchjo  
vlak jezdí od / do 기차 운행은 …시부터 …시까지 있어요.
kičcha unhängŭn ...si-putchŏ ...si-kkadži issŏjo.  
lehátkový / lůžkový vagon 취침 칸 / 침대 칸
čchüčchim kchan / čchimdä kchan  
Kde je benzinová pumpa? 주유소가 어디에 있어요?
Čujusoga ŏdie issŏjo?  
benzín, nafta - plnou nádrž 가솔린 (z angl.) (휘발유), 디젤 (z angl.) – (휘발유)를 가득 채워 주세요.
Kasollin (hübarju), tidžel (hübarju)rŭl kadŭk čchäwŏ čusejo.  
Auto má poruchu. Kde je autoservis, prosím Vás? (자동) 차가 고장이 났어요. 정비소는 어디에 있어요?
(Čadong)čchaga kodžangi nassŏjo. Čŏngbisonŭn ŏdie issŏjo?  
Taxi 택시 (z angl.)
tchäksi  
Chtěl bych si půjčit auto na 1 den ( týden) 하루(일주일)간 차를 빌리고 싶은데요.
Haru (ildžuil)gan čcharŭl pilligo sipchŭndejo.  
Město / vesnice / ulice / náměstí 도시 / 마을 / 거리 / 광장
tosi / maŭl / kŏri / kwangdžang  
kaple / kostel / chrám / mešita / svatyně 예배당 (채플z angl.) / 교회 (katolický성당) / 대성당 / 이슬람 사원 (모스크) /유대 교회당 (시나고그) /성소
jebädang (čchäpchŭl) / kjohö (sŏngdang) / täsŏngdang / isŭllam sawŏn (mosŭkchŭ) / judä kjohödang (sinagogŭ) / sŏngso  
Hrad / zámek 성 (성곽) / 성 / 궁전
sŏng (sŏnggwak) / sŏng / kungdžŏn  
Ubytování 숙소
sukso  
hotel / penzion / kemp 호텔 (z angl.) / 여관 / 야영장
hotchel / jŏgwan / jajŏngdžang  
ubytovna 호스텔 (z angl.) / 기숙사
hostchel / kisuksa  
Recepce 접수대 (프런트 z ital.)
čŏpsudä (pchŭrontchŭ)  
Kolik stojí pokoj na noc? Kolik stojí pokoj na 2 noci? (1)하루 밤에 방이 얼마예요? 이틀 밤에 방이 얼마예요?
(1) Haru pame pangi ŏlmajejo? Itchŭl pame pangi ŏlmajejo?  
Máte jednolůžkový (dvoulůžkový) pokoj? 1인실 (2인실) 방이 있어요?
1insil (2insil) pangi issŏjo?  
Připravte mi účet. 계산서 주세요.
Kjesansŏ čusäjo.  
Ubytování se snídaní 숙박 / 아침식사 포함
Sukpak / ačchimsiksa poham  
Plná penze / polopenze 숙박 / 매식 제공(세끼식사 제공)
Sukpak / mäsik čekong (sekki siksa čekong)  
Kde je pošta / banka / směnárna. 우체국이 (은행이 / 환전소가) 어디에 있어요?
Učchegugi (ŭnhängi/ hwandžŏnsoga) ŏdie issŏjo?  
dopis / pohlednice / balík 편지 / 엽서 / 소포
pchjŏndži / jŏpsŏ / sopcho  
poštovní známka 우표
upchjo  
Chtěl bych poslat podlednici do ... …로 엽서를 보내고 싶어요.
...ro jŏpsŏrŭl ponägo sipchŏjo.  
adresa 주소
čuso  
Mohu u Vás vyměnit české koruny (eura / am. dolary)? 여기서 체크 크라운 (미국 달러, 유로)를 환전 할 수 있어요?
Jŏgisŏ čchekchŭ kchŭraun (mikuk dallŏ, juro)rŭl hwandžŏn hal su issŏjo?  
Mohu platit platební kartou? 신용 카드로 계산되요?
Sinjong kchadŭro kjesan-töjo?  
Internetová kavárna PC방 (인터넷z angl.)
pisi bang (intchŏnet)  
Mohl bych poslat e-mail? 여기서 메일 보낼 수 있어요?
Jŏgisŏ meil ponäl su issŏjo?  
Restaurace / hospoda / kavárna 레스토랑 (z franc.) / 식당 ( 맥주집) / 커피숍
resŭtchorang / siktang ( mäkču-čip) / kchŏpchišjop  
Pojďmě na kávu. 커피 한 잔 합시다. (zdvoř.) 커피를 마시자.
Kchŏpchi han čan hapsida. (Kchŏpchirŭl masidža.)  
Kávu, prosím. 커피 주세요.
Kchŏpchi čusejo.  
Mám hlad. (žízeň) 나는 배가 고파요. (목이 말라요 / (물을 마시고 싶어요)
Nanŭn päga kopchajo. (Mogi mallajo / Murŭl masigo sipchŏjo.)  
Mám hlad jako vlk a žízeň jako trám. 뱃가죽이 등에 붙을 만큼 배가 고파요. 가뭄에 논 갈라지듯 목이 말라요.
Päkkadžugi tŭnge butchŭl mankchŭm päga kopchajo. Kamume non kalladži-tŭt mogi mallajo.  
Chtěli bychom obědvat ( večeřet, snídat) 우리는 점심 (아침, 저녁) 을 먹고 싶어요.
Urinŭn čŏmsim (ačchim, čŏnjŏk)ŭl mŏkko sipchŏjo.  
Jídelní lístek. 메뉴 (판)
menju(pchan)  
Předkrmy / polévky / hlavní jídla / přílohy / zákusky / zmrzlina 전식 (에피타이저 z angl.) / 수프 / 메인요리 / 사이드 (디쉬) (z angl.) (유럽요리, 고기에 곁들임 / 반찬(한국요리, 밥에 곁들임 /디저트 (z angl.) / 아이스크림 (z angl.)
čŏnsik (epchitchaidžŏ) / supchŭ / meinjori / said dišü (jurŏpjori, kogie kjŏttŭrim) / pančchan (hangugjori, pabe kjŏttŭrim) / didžŏtchŭ / aisŭkchŭrim  
minerální voda / pivo / víno / káva / čaj. 광천수 / 맥주 / 포도주 (와인) / 커피 (z angl.) / 차
kwangčchŏnsu / mäkču / pchododžu (wain) / kchŏpchi / čcha  
pitná voda 식수 (음료수 znamená i nealkoholický nápoj)
Siksu (ŭmnjosu)  
Dobrou chuť. 맛있게 드세요. (obvykle se neužívá)
Masikke tŭsejo.  
Na zdraví! (건강…) 을 위하여! 건배!
(Kŏngang...)ŭl ühajŏ. Kŏnbä!  
Pane vrchní, platím! 아저씨, 계산할께요.
Adžŏssi, kjesanhalkkejo.  
Obchod / Obchodní dům 가게 (상점) / 백화점
kage (sangdžŏm) / päkhwadžŏm  
potraviny 식료품점
siknjopchumdžŏm  
Pekařství 빵집
ppangčip  
ovoce / zelenina 과일/야채
kwail / jačchä  
Řeznictví 정육점
čŏngjukdžŏm  
Cukrárna 제과점
čekwadžŏm  
trh - tržiště 시장
sidžang  
Kolik to stojí? 이게 얼마예요?
Ige ŏlmajejo?  
Kolik stojí kilo ... ? … 킬로에 얼마예요?
...kchilloe ŏlmajejo ?  
To je příliš drahé./ To je levné 그것은 너무 비싸요. / 그것은 싸요.
Kŭgŏsŭn nŏmu pissajo. / Kŭgŏsŭn ssajo.  
Chtěl bych koupit .. 나는…를 사고 싶어요.
Nanŭn .....rŭl sago sipchŏjo.  
sleva 할인
harin  
jídlo 음식
ŭmsik  
maso (vepřové - hovězí - drůbeží - skopové) 고기 (돼지고기 / 소고기 / 닭고기 / 양고기)
Koki ( tödži-kogi / so-kogi / tak-kogi / jang-kogi)  
ryby 생선 (물고기)
sängsŏn (mul-kogi)  
mléko / sýry / máslo / vejce 우유 / 치즈 (z angl.) / 버터 (z angl.)/ 계란
uju / čchidžŭ / bŏtchŏ / kjeran  
chléb / pečivo
ppang  
jablko / hruška / broskev / víno / pomeranč / banány 사과 /배 / 복숭아 /포도 /오렌지 (z angl.)/ 바나나 (z angl.)
sagwa / pä / poksunga / pchodo / orendži / banana  
brambory / rýže 감자 / 밥
kamdža / pab  
Nemocnice 병원
pjŏngwŏn  
Lékař 의사
ŭisa  
Lékárna 약국
jakkuk  
Jsem nemocný 저는 아파요.
Čŏnŭn apchajo.  
Mám vysokou horečku. 저는 열이 많이 나요.
Čŏnŭn jŏri mani najo.  
Zlomil jsem si ruku / nohu. 제 팔이 / 다리가 부러졌어요.
Če pchari / tariga purŏdžŏssŏjo.  
Bolí mě hlava 머리가 아파요.
Mŏriga apchajo.  
Svlékněte se 옷을 벗으세요
Osŭl pŏsŭsejo.  
kde / kam 어디(에) / 어디로
ŏdi(e) / ŏdiro  
zde / tam 여기 / 저기
jŏgi / čŏgi  
kdo / co 누구 / 무엇
nugu / muŏt  
který / jak 무슨 / 어떻게
musŭn / ŏttŏkche  
kolik / kdy 얼마 / 언제
ŏlma / ŏndže  
nikdy / někdy 절대 / 가끔
čŏldä / kakkŭm  
já / ty / on - ona - ono 나 / 너 / 그 (녀, 남자)
na / nŏ / kŭ (njŏ, namdža )  
my / vy / oni 우리 / 너희(들) / 그들
uri / nŏhŭi(dŭl) / kŭdŭl  
já jsem / ty jsi / on (ona - ono) je 나 / 너 / 그는 …이다
na / nŏ / kŭnŭn ...ida  
my jsme / vy jste / oni jsou 우리 / 너희(들) / 그들은 …이다
uri / nŏhŭi(dŭl) / kŭdŭrŭn ...ida  
já mám / ty máš / on (ona) má 나 / 너 / 그는 …가 있다
na / nŏ / kŭnŭn .....ka itta  
my máme / vy máte / oni mají 우리 / 너희(들) / 그들은 …가 있다
uri / nŏhŭi(dŭl) / kŭdŭrŭn ....ka itta  
Barva 색깔
säkkal  
černá / bílá 검정(색) / 하얀(색) (흰 /백색)
kŏmdžŏng (säk) / Hajan (säk) (hŭin / päksäk)  
modrá / červená 파란(색) / 빨간(색)
pcharan (säk) / ppalgan(säk)  
žlutá / zelená 노란(색) (황색) / 녹색 (초록색)
noran (säk) (hwangsäk) /noksäk (čchoroksäk)  
Líbíte se mi. 마음에 들어요.
Maŭme tŭrŏjo.  
Miluji Vás 사랑해요.
Saranghäjo.  
pes / kočka 개 / 고양이
kä / kojangi  
Pes štěká haf haf 개가 , 멍멍‘ 짖다
Käga „mŏngmŏng“ čitta.  
Kočka mňouká mňau mňau 고양이가 ,야옹야옹‘울다
Kojangiga „jaong-jaong“ ulda.  
Jazykolam
Strč prst skrz krk.
Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje.
혀를 푸는 단어
간장공장 공장장은 장공장장인가 정공장인인가
경찰청 철창살은 철철창살인야 쇠철창살이냐
Hjŏrŭl pchunŭn tanŏ.
Kandžangkongdžang kongdžangdžangŭn čangkongdžangdžanginka čongkongdžangininka?
Kjŏngčchalčchong čchŏlčchangsrŭn čchŏlčchŏlčchangsarinja söčchŏlčchangsarinja?  
Dětská říkanka
Had leze z díry,
vystrkuje kníry.
Bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Nic se bábo nelekej,
na kolena neklekej.
나리나리 개나리, 입에 따다
물고요, 병아리떼 뿅뿅뿅
봄나드리 갑니다.
Narinari känari,
ibe ttada mulgojo,
pjŏngaritte „ppjong ppjong ppjong“
pomnadŭri kamnida.  
s