NonBabylon
  konverzace
 
Norge.cz - vše o Norsku a norštině
Stránky česko-lotyšského klubu
Časopis Na Východ
Společnost přátel Lužice
Česko-korejská společnost
Kintari foundation
Valid XHTML 1.0 Transitional
 
From 7.5.2011
Výchozí jazyk
** ještě nekompletní
Cílový jazyk

Maďarština
Česko - maďarská konverzace

Maďarsko

- země se kterou sice už přímo nesousedíme, ale se kterou máme dost dlouhou společnou historii. A kam rádi jezdíme na dovolenou, ať už k Balatonu, nebo do mnohých termálních lázní, nebo za dobrým jídlem a vínem. Také v Budapešťi byl skoro každý. A je mnoho dalších námi ještě neobjevených míst.
A mluví se tam maďarštinou - ta je češtině a vlastně všem evropským jazykům naprosto nesrozumitalná. Ale přece jen - zkuste se před cestou naučit alespoň základům nebo si vzít tuto stručnou konverzaci. Každý začátek je těžký - nalijte si tokajské a maďarštiny se nebojte. Na rozcvičení malý jazykolam - Mit sütsz, kis szücs? Sós húst sütsz kis szücs?

Česko - maďarská konverzace - k tisku

(ve formátu PDF) - kterou si můžete teď hned sami volně vytisknout a složit sešitek připravený pomoci na dovolené nebo při setkání s přáteli v Maďarsku, které nepochybně potěšíte znalostí jazyka.
Konverzace obsahuje základní tematicky rozdělené praktické fráze pro základní domluvu.

Jak si konverzaci vytisknete?

Přejděte na stránku s ní a pak přímo z internetových stránek - podle typu Vaší tiskárny. Jestliže máte oboustrannou, vytisknete oboustranně přímo a listy formátu A4 přeložte a sestavte do sešitku formátu A5 podle číslování stránek.
Na jednostranně tisknoucích tiskárnách si nejprve vytiskněte 3 listy liché a následně ve správném pořadí na druhou stranu listů stránky sudé. Listy pak přeložte a¨složte sešitek podle číslování stránek.

Konverzace v dalších jazycích,

které by Vás mohly zajímat. Chorvatština, Stbština , Němčina, Bosenština, "vzdálenější" Perština, Hindština, Japonstina, a mnoho dalších jazyků nejen z češtiny, ale i v různých jazykových kombinacích.

Online česko maďarská konverzace

k okamžitému použití připravená kdykoliv Vám pomoci na dovolené nebo jen krátkodobé cestě v Maďarsku - stačí připojení Vašeho PC k internetu. Najděte si potřebná slovíčka nebo věty v češtině a hned vedle maďarský překlad, který pro Vás připravili lektoři jazykové školy. Fráze jsou tematicky rozdělené na úvodní pozdravy a zdvořilostní obraty, nápisy a pokyny, orientace ve městě, časové údaje, číslovky, cestování, ubytování, restaurace, potraviny, lékaře, základní otázky, barvy a nakonec něco pro zábavu.
Můžete se s ní naučit předem základní fráze, a vytvořit si první představu o tomto nám blízkém jazyce.


Kurzy maďarštiny

A pokud se Vám maďarština zalíbí nebo potřebujete komunikovat s maďarskými pracovními nebo obchodními partnery nebo jste potkali přátele se kterými si chcete popovídat v maďarštině nebo si její znalosti potřebujete zdokonalit na úrovni odborné specializace, můžete se jí naučit v jazykové škole Terralinguarum - Mgr. Dana Čepková v Praze 1 Hybernská 22 v kurzech od začátečníků po konverzaci s rodilou mluvčí.

Online kurz maďarštiny - kdekoliv

Nebydlíte v Praze a okolí ale třeba v Klatovech nebo už žijete a pracujete v Maďarsku nebo kdekoliv na světě a se chcete naučit maďarsky od základů nebo už zdokonalit v odborné specializaci? V jazykové škole Terralinguarum online - Mgr. Dana Čepková Vám nabízíme individuální výuku přímou komunikací s lektorem odkudkoliv - od začátečníků po konverzaci s rodilými mluvčími. Přečtěte si podrobnosti o této formě on-line výuky.


Kde se domluvíte maďarsky?

Maďarsko a národnostní menšiny a příhraničí Slovenska, Srbska, Chorvatska, Rakouska a na jihu Zakarpatské oblasti na Ukrajině.

.
Vyberte si konverzace v dalších jazycích

Konverzace


flag Dobrý den - Jó napot! flag
Dobrý den Jó napot  
Czech is spoken in
Česky se mluví:
Czech Republic
Hungarian is spoken in
Maďarsky se mluví v:
Hungary (Slovakia, Romania, Croatia)  
Dobrý den. Jmenuji se .... A jsem z České Republiky. Jó napot. ..... . ..... vagyok és Csehországból jöttem.  
Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, italsky, portugalsky, švédsky, norsky, čínsky ...) Ön beszél csehül? (franciául, angolul)  
Nerozumím Vám, nemluvím česky, francouzsky, anglicky,.... Bocsásson meg, nem értem Önt,nem értek magyarul.  
Můžete to zopakovat, prosím. Elismételné, kérem.  
Můžete mluvit pomaleji? Beszélhetne lassabban, kérem?  
Hláskujte prosím. Szótagolja, kérem.  
Rozumím dobře. Értem.  
Dobré ráno / Dobrý den / Dobrý večer Jó napot. / Jó estét.  
Ahoj Szia.  
Vítáme Vás! Üdvözöljük Önt!  
Těší mě. Örvendek.  
Těší mě, že Vás poznávám Örülök, hogy megismerhetem.  
To je můj přítel - má přítelkyně ... Ez az én barátom, barátnöm…..  
Dovolte, abych Vám představil paní / pana ... Engedje meg,hogy bemutassam Önnek…..  
Jak se máte? / Velmi dobře, děkuji. Hogy van? / Nagyon jól, köszönöm.  
Na shledanou / Dobrou noc / Ahoj Viszontlátásra.  
Šťastnou cestu Jó utat.  
ano / ne igen / nem  
dobře - souhlasím igen - egyetértek  
jistě - samozřejmě természetesen  
nesouhlasím nem értek egyet  
bohužel ne sajnos nem  
Prosím ( o něco ) Kérem.  
Prosím ( v poděkování nebo v odpovědi na žádost) Nincs miért.  
Děkuji! / Mockrát děkuji pane (paní). Köszönöm. / Nagyon köszönöm asszonyom (uram).  
Ne, děkuji. Köszönöm, nem .  
Není zač. Nincs mit.  
Promiňte! / Omluvte mě. Elnézést!  
Chtěl bych .... szeretnék  
Dovolte Engedje meg, kérem.  
Váš pas prosím. Kérem az útlevelét .  
jméno / příjmení Keresztnév / Családi név  
stav / svobodný(á) / ženatý (vdaná ) / rozvedený-á állapot / hajadon / nötlen / nös / férjezett / elvált  
trvalé bydliště állando lakhely  
povolání foglalkozás  
státní příslušnost állampolgárság  
podpis aláírás  
země / stát / hranice / ostrov ország / állam / államhatár / sziget  
Nápisy Feliratok  
Nebezpečí Veszély  
Pozor Figyelem  
Pozor zlý pes Vigyázz harapós kutya  
Zákaz Tilos  
Vchod / Východ Bejárat / Kijárat  
Nouzový východ Vészkijárát  
Vstup volný Belépni szabad  
Vstup zakázán Belépni tilos  
Táhnout / Tlačit Húzni / Tolni  
vpravo / vlevo / přímo (rovně) jobbra / balra  
Otevřeno / Zavřeno Nyitva / Zárva  
Volno / Obsazeno Foglalt  
WC / toalety WC / Toalett, Mosdó  
dámy / ženy Hölgyek / Nök  
páni / muži Urak / Férfiak  
Telefon Telefon  
Pokladna Pénztár  
Policie Rendörség  
Informace / informační kancelář Információk / Információs iroda  
Turistická / Cestovní kancelář Turisztikai / Utazási iroda  
Banka / Směnárna / Pošta Bank / Pénzváltó / Posta  
Muzeum / Divadlo / Kino Múzeum  
kuřáci / nekuřáci Dohányzók / Nem dohányzók  
Kouření zakázáno Dohányozni tilos  
Čas Idö  
minuta / hodina / den / týden / měsíc / rok perc / óra / nap / hét / hónap / év  
pondělí / úterý / středa / čtvrtek / pátek / sobota / neděle hétfö / kedd / szerda / csütörtök / péntek / szombat / vasárnap  
včera / dnes / zítra tegnap / ma / holnap  
ráno / dopoledne / poledne / odpoledne / večer / noc reggel / délelött / dél / délután / este / éjszaka  
leden / únor / březen / duben / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec január/ február / március / április / május / június / július / agusztus / szeptember / október / november / december  
Kolik je hodin? Hány óra van?  
Číslovky Számnevek  
0 nula / 1 jeden, jedna, jedno / 2 dvě / 3 tři / 4 čtyři / 5 pět / 6 šest / 7 sedm / 8 osm / 9 děvět / 10 deset 1 egy / 2 kettö (két) / 3 három / 4 négy / 5 öt / 6 hat / 7 hét / 8 nyolc / 9 kilenc / 10 tíz  
11 jedenáct / 12 dvanáct / 13 třináct / 14 čtrnáct / 15 patnáct ,,, 10 tíz / 11 tizenegy / 12 tizenkettö (tizenkét) 13 tizenhárom / 14 tizennégy …  
20 dvacet / 21 dvacet jedna / 30 třicet / 40 čtyřicet / 50 padesát / 60 šedesát / 70 desmdesát / 80 osmdesát / 90 devadasát 20 húsz / 21 huzsonegy / 30 harminc / 31 hrmincegy / 40 negyven / 50 ötven / 60 hatvan / 70 hetven / 80 nyolcvan  
100 jedno sto (sto) / 200 dvěstě / 300 tři sta … 1000 tisíc / 2000 dva tisíce / 3000 tři tisíce … 100 száz / 200 kétszáz / 300 háromszáz …. 1000 ezer / 2000 kétezer / 3000 háromezer  
Cestování Utazás  
letadlo / vlak / autobus / auto / motocykl / kolo / loď / pěšky / metro / tramvaj repülö / vonat / autóbusz / autó / motorkerékpár / kerékpár / hajó / gyalog  
Kde je …, prosím.  
Jak se dostanu na ...prosím? Hogyan jutok el, kérem a ……-ra?  
Jak daleko je do ... Milyen messze van …….-ba  
Kde je nádraží / autobusové nádraží / letiště. Hol van itt a pályaudvar / autóbuszmegálló / repülötér?  
Pokladna Pétztár  
Jízdní řád Menetrend  
Odjezdy / Odlety Indulások  
Příjezdy / Přílety érkezések  
letenka / jízdenka repülöjegy, menetjegy  
sleva pro mladé (studenty) engedmény a fiataloknak /a fiatal diákoknak/  
Nástupiště / kolej Peron / Vágány  
Úschovna zavazadel Poggyászmegörzö  
výdej zavazadel A poggyászok kiadása  
Prosím jízdenku (letenku) do ... Egy menetjegyet (repülöjegyet) kérek ……..-ba  
Kdy odjíždí vlak (autobus, letadlo) do .... Mikor indul a vonat (autóbusz / repülö ) ……..-ba?  
Letadlo - vlak má zpoždění. A repülögép (a vonat) késik.  
Kdy přijedeme do ...? Mikor érkezunk meg ….-ba?  
Kolik stojí jízdenka do ... Mennyibe kerül a jegy ….-ba?  
1. / 2. Třída elsö-, másodosztály  
příplatek / místenka ráfizetés / helyjegy  
vlak jezdí od / do a vonat …..-tól - …..-ig jár  
lehátkový / lůžkový vagon hálókocsi  
Kde je benzinová pumpa? Hol van itt a benzinkút?  
benzín, nafta - plnou nádrž benzin, nafta - tele tartály  
Auto má poruchu. Kde je autoservis, prosím Vás? Az autó meghibásodott. Hol van itt az autójavítómühely, kérem?  
Taxi Taxi  
Chtěl bych si půjčit auto na 1 den ( týden) Autót szeretnék kölcsönözni egy napra (hétre).  
Město / vesnice / ulice / náměstí Város / falu / utca / tér  
kaple / kostel / chrám / mešita / svatyně Vár / templom  
Hrad / zámek Vár / templom  
Ubytování Szállás  
hotel / penzion / kemp Szálloda / panzió / kemping  
ubytovna Munkásszálló  
Recepce Porta  
Kolik stojí pokoj na noc? Kolik stojí pokoj na 2 noci? Mennyibe kerül egy szoba 2 éjszakára?  
Máte jednolůžkový (dvoulůžkový) pokoj? Vannak egy ágyas (két ágyas) szobáik?  
Připravte mi účet. Kérem készítse elö a számlát.  
Ubytování se snídaní Szállás reggelivel.  
Plná penze / polopenze Egész panzió / fél panzió  
Kde je pošta / banka / směnárna. Hol van itt posta / bank / pénzváltó?  
dopis / pohlednice / balík levél / képeslap / csomag  
poštovní známka postai bélyeg  
Chtěl bych poslat podlednici do ... Képeslapot szeretnék küldeni ….-ba  
adresa cím  
Mohu u Vás vyměnit české koruny (eura / am. dolary)? Cseh koronát (eurót, dollárt) be lehet Önöknél váltani?  
Mohu platit platební kartou? Fizethetek kártyával?  
Internetová kavárna Internett kávéház  
Mohl bych poslat e-mail? Elküldhetnék egy e-mailt?  
Restaurace / hospoda / kavárna Étterem / Vendéglö / kávéház  
Pojďmě na kávu. Menjünk egy kávéra.  
Kávu, prosím. Egy kávét, kérek.  
Mám hlad. (žízeň) Éhes / szomjas / vagyok.  
Mám hlad jako vlk a žízeň jako trám. Farkaséhes vagyok.  
Chtěli bychom obědvat ( večeřet, snídat) Ebédelni (vacsorázni, reggelizni) szeretnénk.  
Jídelní lístek. Étlap.  
Předkrmy / polévky / hlavní jídla / přílohy / zákusky / zmrzlina Elöételek / Levesek / Föételek / Köretek / Sütemények  
minerální voda / pivo / víno / káva / čaj. Ásványvíz - sör - bor - kávé - tea  
pitná voda ivóvíz  
Dobrou chuť. Jó étvágyat  
Na zdraví! Egészségére  
Pane vrchní, platím! Föúr, fizetek!  
Obchod / Obchodní dům Üzlet / Üzletház  
potraviny Élelmiszer  
Pekařství pékség  
ovoce / zelenina gyümölcs / zöldség  
Řeznictví Mészáros  
Cukrárna Cukrászda  
trh - tržiště Piac  
Kolik to stojí? Mennyibe kerül?  
Kolik stojí kilo ... ? Mennyibe kerül egy kiló ….?  
To je příliš drahé./ To je levné Ez nagyon drága - olcsó  
Chtěl bych koupit .. Vásárolni szerenék ….  
sleva engedmény  
jídlo étel  
maso (vepřové - hovězí - drůbeží - skopové) hús /disznóhús - marhahús - baromfi)  
ryby halak  
mléko / sýry / máslo / vejce tej / sajtok / vaj /  
chléb / pečivo kenyér /  
jablko / hruška / broskev / víno / pomeranč / banány alma / körte / barack / szölö / narancs / banán  
brambory / rýže burgonya / rizs  
Nemocnice Kórház  
Lékař Orvos  
Lékárna Gyógyszertár  
Jsem nemocný Beteg vagyok  
Mám vysokou horečku. Magas lázam van.  
Zlomil jsem si ruku / nohu. Eltörött a lábam. / kezem  
Bolí mě hlava Fáj a fejem.  
Svlékněte se Vetközzön le.  
kde / kam hol / hová  
zde / tam itt / ott  
kdo / co ki / mi  
který / jak melyik  
kolik / kdy hány  
nikdy / někdy soha / valamikor  
já / ty / on - ona - ono én / te / ö  
my / vy / oni mi / ti / ök  
já jsem / ty jsi / on (ona - ono) je én vagyok / te vagy / ö van  
my jsme / vy jste / oni jsou mi vagyunk / ti vagytok / ök vannak  
já mám / ty máš / on (ona) má nekem van / neked van / neki van  
my máme / vy máte / oni mají nekünk van / nektek van / nekik van  
Barva szín  
černá / bílá fekete / fehér  
modrá / červená kék / piros  
žlutá / zelená sárga / zöld  
Líbíte se mi. Ön tetszik nekem.  
Miluji Vás Szeretem Önt.  
pes / kočka kutya / macska  
Pes štěká haf haf A kutya ugat vau vau  
Kočka mňouká mňau mňau A macska nyávog nyau nyau  
Jazykolam
Strč prst skrz krk.
Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje.
Répa, retek, mogyoró, korán reggel rikkant a rigó.
Mit sütsz, kis szücs? Sós húst sütsz kis szücs?  
Dětská říkanka
Had leze z díry,
vystrkuje kníry.
Bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Nic se bábo nelekej,
na kolena neklekej.
Ecc pecc kimehetsz,
cérnára cingére,
ugorj cica az egérre!
Fuss,fuss, autóbusz,
benne ül egy vén trambusz!  
s